Izbori su beskorisni jer političari ne slušaju narod i rade onako kako im to narede korporacije i banke

Poznati američki filozof, lingvist, pisac i predavač Noam Chomsky tijekom predavanja na Globalnom medijskom forumu (GMF) u Bonnu rekao je da u “današnjem kapitalističkom sistemu obični narod nitko ništa ne pita ” .

“Mislim da je u Europi još gore nego u Americi. Mnogi već govore o manjku demokracije u Europi. U nekim europskim zemljama mijenjala se vlast, ali je ekonomska politika ostala ista. Nacionalne vlade nastavljaju smanjivati socijalne troškove i podižu poreze, bez obzira što narod o tome mislio”.

Čini mu se i da su “izbori postali beskorisni jer vlade rade ono što od njih traži korporacije i bankari”.

Napomenuo je da je briga vlasti o sigurnosti jedan veliki mit osmišljen kako bi vlasti uvećale svoju moć. Država svoju navodnu brigu o sigurnosti građana pretvara u teror. No, kad običan građanin ostane bez posla ili mu se razbole djeca, tada državu više nije briga za njegovu sigurnost. Nije li to licemjerno? Ne otkriva li to pravu bit današnjeg kapitalizma?

“U današnjoj kapitalističkoj demokraciji, prava i potrebe građana su postali beznačajna i sporedna briga. Nacionalne vlade govore o zabrinutosti, o nacionalnoj sigurnosti, ali to je stvoreni mit. Glavni cilj nacionalnih vlada je da uvećaju vlastitu moć”.

“Ovih dana vlada SAD-a pokušava opravdati špijuniranje koje izvode tajne službe tvrdeći da se na taj način bore protiv prijetnje terorizma. Da postoje istinski slobodni mediji oni bi propitivali opravdanja američkih političara. Ali toga nema u Americi, što nam pokazuje koliko smo daleko od ideala slobodnih medija”, kazao je Chomsky.

Istaknuo je da u današnjem svijetu timovi odnose s javnošću (PR) političkih stranaka na sve moguće načine pokušavaju manipulirati građanima kako bi političari koji ih plačaju došli na vlast.

“PR ekipe danas imaju ulogu da degradiraju demokraciju. Ne smijemo zaboraviti da samo dobro informirani birači donose dobre odluke. Cilj PR-a u izbornim kampanjama je da dezinformira birače koji onda donose iracionalne i pogrešne odluke. PR je iz komercijalnog marketinga stigao i u politiku. Kada uključite TV, vidite da se reklamama pokušavaju dezinformirati potrošači kako bi krenuli u masovnu i iracionalnu kupovinu”.


Avram Noam Chomsky

Avram Noam Chomsky (7. prosinca, 1928) je američki lingvist, filozof, kognitivni znanstvenik, politički aktivist, pisac i predavač. On je profesor emeritus lingvistike na Massachusetts Institute of Technology.Chomskya se smatra odgovornim za stvaranje teorije generativne gramatike, koja je smatrana jednim od najvećih doprinosa lingvistici u 20. stoljeću. Usto je pomogao započeti kognitivnu revoluciju u psihologiji svojom recenzijom knjige Verbal Behaviour B.F. Skinnera gdje je kritizirao bihevioristički pristup proučavanju ljudskog ponašanja i jezika dominantnog u 50-ima.

Njegov naturalistički pristup jeziku je utjecao na filozofiju jezika i uma. Smatra ga se i zaslužnim za Chomskyevu hijerarhiju, klasifikaciju formalnih jezika prema njihovoj generativnoj moći. Prema Arts and Humanities Citation Indeks 1992. godine, Chomsky je bio citiran kao izvor više nego bilo koji drugi živući učenjak u razdoblju 1980 – 1992 a bio je osmi najcitiraniji učenjak u bilo kojem razdoblju.

Započevši sa svojom kritikom Vijetnamskog rata u 60-ima, Chomsky je postao poznatiji – osobito međunarodno – za svoju kritiku medija i politike. Općenito se smatra ključnom intelektualnom figurom unutar ljevice SAD-a. Chomsky je široko poznat po svom političkom aktivizmu i kritici vanjske politike SAD-a i ostalih vlada.

 

 

————
Napisao, uredio i obradio: Nenad Grbac

————————

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present

Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.