Tagged: Luđaci i gubitnici koji slave poraze i sve ratove u koje su izgubili

Luđaci i gubitnici…

Luđaci i gubitnici… Uvijek sam mislio da su Turci i Ustaše najveći luđaci i gubitnici jer slave rat u kojem su izgubili, kad ono eto dokaza da su i Srbi jednaki luđaci i gubitnici,...

error: Content is protected !!