Tagged: Zabrana abortusa – može

Zabrana abortusa – može, ali samo pod ovim uvjetima:

Žalosno je vidjeti da se cijela srednjovjekovna Bosna i Hercegovina zajedno s njihovom Bosansko-hercegovačkom crkvom digla na noge i da traži da se u Hrvatskoj (iako Hrvatska nije njihova zemlja i iako mi Hrvati...