Tagged: Najkraća priča na svijetu: Ima samo šest riječi